Onderwerp : root paswoord

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Feb 1 10:33:17 GMT 2007


[Leo, svp de mailinglist blijven CCen]

On Thu, 01 Feb 2007, Leo Coomans wrote:

> ondertussen een root-paswoord kunnen instellen, maar dit geldt dus
> slechts voor 1 commando.
> Ik tracht mijn documenten over te brengen van een Windows-computer.
> aangezien ik ftp nog niet beheers onder Linux, brandde ik de bestanden
> op een dvd-tje en trachtte ik ze zo naar het Ubuntu-systeem over
> tebrengen.  niet dus.
> toegang wordt geweigerd, allicht omdat het read-only bestanden zijn.
> dus zal ik verder moeten zoeken, tenzij jullie de oplossing hebben.

Je kunt FTP gewoon in de GUI doen, via Lokaties -> Verbinden met Server

Dan kun je gewoon slepen.. zoals het hoort :)

En DVD's zouden ook gewoon leesbaar moeten zijn. Zodra je die erin legt
zou eea moeten verschijnen.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070201/c99824ea/attachment.pgp