Onderwerp : root paswoord

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Feb 1 10:18:10 GMT 2007


On Thu, 01 Feb 2007, Leo Coomans wrote:

> Ik ben een nieuwe Ubuntu-gebruiker.
> Bij de installatie van Ubuntu 6.06 LTS werd mij gevraagd een gebruiker aan
> te maken en dat deed ik.

> Nu heb ik voor een aantal activiteiten het root-paswoord nodig, maar ik heb
> dit op geen enkel ogenblik moeten opgeven.
> Wanneer ik tracht via "su root" in te loggen wordt mij een paswoord
> gevraagd.

> Normaal zou ik met mijn gebruikers-wachtwoord moeten kunnen inloggen, maar
> ik krijg een "Authentication failure" boodschap.
> Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is en hoe ik toch als root kan
> inloggen? Ook admin en een blanco paswoord leverden niets op.
> Alvast bedankt.

Ubuntu gebruikt 'sudo', daarmee kun je voor één commando root worden:

$ sudo apt-get update

draait alleen dat programma als root. En het wordt gelogd wie dat
wanneer gedaan heeft. Zie voor meer info
https://help.ubuntu.com/community/RootSudo

Daarbij, meestal zul je root-rechten niet nodig hebben -- waarvoor denk
jij het wel nodig te hebben?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070201/145b97fc/attachment-0001.pgp