Onderwerp : evolution

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Dec 30 20:59:39 GMT 2007


On Sun, 30 Dec 2007, johan wrote:

> als ik een mail naar mezelf stuur vanaf evolution via gmail dan krijg
> ik die mail niet terug in evolution. Ik zie hem wel staan in gmail.

Haal je met Evolution de mail op bij gmail? Via IMAP? Mogelijk moet je
even wachten, of even op zenden/ontvangen klikken.

> als ik deze mail binnen gmail aan mezelf doorstuur krijg ik de
> doorgestuurde mail wel weer binnen in evolution.
> 
> Is dit een instelling?

Nee. Als het in de mailbox staat moet je 't kunnen zien. Het kan ook
zijn dat -- omdat de mailroute anders is -- een aantal servers niet up
to date is. Maar dat zou je aan google moeten vragen.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071230/c60faf04/attachment.pgp