Onderwerp : probleem met livestreaming

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Dec 27 18:58:35 GMT 2007


On Thu, 27 Dec 2007, Y P wrote:

> zowel mijn partner als ikzelf ondervinden problemen met het streamen van
> RTLFM (NL zender):
> zij onder grafische mode met mplayer of totem,
> (Feisty Fawn),
> en ik zowel in commandolijn op Feisty als onder Debian (mplayer only).

Inderdaad, hun streaming-server lijkt kapot...

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071227/e7e3befa/attachment.pgp