Onderwerp : GRUB: kiezen versies kernel-modules bij booten

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Dec 24 08:44:14 GMT 2007


On Mon, 24 Dec 2007, Kristoff Bonne wrote:

> Dat is wat ik gedaan heb. Die "v4l-dvb-experimental" modules worden
> enkel als source geleverd en moet je manueel compileren en installeren.
> Toch krijg ik die foutmelding.
> 
> Ik weet niet als het zou helpen om de oorspronkelijke kernel-source van
> de gspca module te hercompiler en bovenop de bestaande modules te
> instaleren.
> 
> Mijn probleem is een beetje dat ik dan bij de volgende ubuntu die mee de
> kernel aanpast terug dezelfde problemen ga hebben.

Dat is dan het probleem :)

Die v4l-modules hebben bestanden uit het kernel-package overschreven,
waardoor de v4l-modules die al met de kernel meegeleverd werden de
versie niet meer herkennen.

2 opties:

- Kernel-package opnieuw installeren, en dit keer _alleen_ de driver
  voor je kaart compileren ipv de hele v4l-laag
- Source voor de nu-niet-werkende-driver vinden, en DIE opnieuw
  compileren

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071224/d5e3f3ea/attachment.pgp