Onderwerp : GRUB: kiezen versies kernel-modules bij booten

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Dec 24 07:43:04 GMT 2007


On Sun, 23 Dec 2007, Kristoff Bonne wrote:

> Dus, ik vermoed dat de enige oplossing is om verschillende versies van
> modules te hebben en die in apparte /lib/modules/... directories te
> zetten, één voor als ik de logitech wil gebruiken, en één voor als ik
> videos wil opnemen.
> 
> Dus, hoe configureer je GRUB dat je linux kunt booten met verschillende
> plaatsen waar dat hij de modules gaat zoeken?
> (ik weet dat de directories waar dat hij de modules gaat zoeken (in
> /lib/modules/...) blijkbaar ergens gelinked zijn aan wat dat je krijgt
> als je "uname -a" doet.

Niet. Dat is geen taak van grub :)

Wat je het beste kunt doen is je zelf-gecompileerde kernelmodules voor
de nieuwste kernel (her-)compileren.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071224/15b19aa8/attachment.pgp