Onderwerp : VPN en UMTS

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Dec 19 12:29:39 GMT 2007


On Wed, 19 Dec 2007, Mark Veenstra wrote:

> Heb al eens met jou hierover gesproken, maar het werkt niet onder PPP
> via network-manager. Krijg de UMTS dan niet werkend. Zal dan nog wel
> handmatig overal chat scripts en dergelijke moeten aanpassen, maar
> makkelijk en simpel is het niet.
> 
> Kan ik niet een VPN handmatig opzetten?

Kan, maar daar is de network manager niet voor.. er zijn meer
programma's die niet online gaan als de network-manager niet roept dat
de boel online is.

Je kunt dus beter die chatscripts fixen, en zorgen dat ze doen wat wat
dat UMTS-programma doet.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071219/8634091f/attachment.pgp