Onderwerp : VPN en UMTS

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Wo Dec 19 11:26:07 GMT 2007


On Wed, 19 Dec 2007, Mark Veenstra wrote:

> Heb onder mijn Ubuntu 7.10 UMTS werkend. Ik gebruik hiervoor  het
> programma GPRS Easy Connect (www.gprsec.hu). Alleen als ik mijn UMTS
> verbinding tot stand heb gebracht, kan ik niet middels
> network-manager-gnome een VPN verbinding opzetten. Hoe kan dit?
> network-manager-gnome
> denk namelijk dat er geen netwerk/internet verbinding is.
> 
> Hoe kan ik er toch voor zorgen dat ik een VPN kan opzetten als ik met
> UMTS ben verbonden?

Je UMTS-verbinding via PPP via Network-manager regelen.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071219/e7368e02/attachment.pgp