Onderwerp : your mail

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Dec 18 08:46:36 GMT 2007


On Tue, 18 Dec 2007, a.aaldering1 op chello.nl wrote:

> Het lukt me maar niet om mijn DVD speler aan de gang te krijgen! Wat
> doe ik niet goed?

Dat weet ik niet? Wat heb je geprobeerd? :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071218/24c46e80/attachment.pgp