Onderwerp : USB-stick wordt herkend als CD-rom

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Dec 9 11:38:43 GMT 2007


On Sun, 09 Dec 2007, Jeroen Hendrickx wrote:

> Laatst had ik iets vreemds met Ubuntu 6.10. Ik stak een USB-stick van 
> een vriendin in en die werd herkend als een cd-rom. Na "uitwerpen" te 
> hebben gekozen deed ie braaf wat ie altijd doet (neen, hij opende de 
> cd-speler niet), maar bij het uitnemen van de stick vertelde hij wel dat 
> het apparaat onveilig verwijderd was.

> En wat bleek, de gegevens waren inderdaad niet goed overgedragen. Heeft 
> iemand dit al eens tegengekomen, en zo ja, wat doe je daar aan?

Is het een stick met "beveiliging" erop, of een los read-only deel? Er
zijn USB-sticks die dat soort trucs gebruiken om drivers te installeren,
of "meegeleverde software" (meestal troep)...

Mogelijk stonden er meerdere devices, naast de CD ook een schijf (dit
kun je o.a. zien via Locaties -> Computer). Zorg ook dat je díe
uitwerpt.

> Mijn USB-bus is wel een oudere 1.10.

Dat zou niet uit mogen maken.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071209/2dda4024/attachment.pgp