Onderwerp : uitschakelen 3d desktop via console

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Dec 8 17:05:08 GMT 2007


On Sat, 08 Dec 2007, Warren Head wrote:

> Je bedoelt zeker dat ik dan via een ander profiel zoals KDE, of een andere
> window manager dan gnome, bij een desktop kan komen?
> Helaas, de Atari kleurtjes duiken direct op.
> Ik zoek echt een andere weg dan de 3d-effects applet.

Nee, ik bedoel "Zie je wel het scherm waar je kunt inloggen?" :)

Werkt de "Rescue mode" wel? (die kun je kiezen in het 1e menu bij het
opstarten, mogelijk moet je daarvoor eerst op escape drukken)

Zo ja, dan kun je op de prompt die je daar krijgt het volgende doen:
mv /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup

Dat zorgt ervoor dat de grafische omgeving (X) geen configuratiebestand
meer kan vinden (het heet niet meer zoals'ie verwacht dat't heet), en
dan zou hij een goede gok moeten doen.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071208/466e3fdb/attachment-0001.pgp