Onderwerp : mount problemen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Dec 7 17:56:04 GMT 2007


On Fri, 07 Dec 2007, frans bos wrote:

> ik heb gebruik Ubuntu al jaren. Maar nu heb ik een probleem dat ik niet 
> kan herleiden. Ik draai 7.10 en heb sinds deze week een nieuwe PC( ASUS 
> P%K moederboard).
> Mijn probleem is:
> de Sata en IDE harddisken worden telkens op verschillende punten 
> gemount. Dit gebeurt omdat ze door het systeem ?? een steeds wisselende 
> naam krijgen. Kan ik dit oplossen door de UUID te gebruiken in mijn 
> fstab of moet ik iets anders doen?

Het UUID gebruiken is over het algemeen wel de meest fout-vrije
oplossing. Wordt ook door Ubuntu zelf gebruikt voor je root e.d.

Je kunt je filesystems ook allemaal unieke labels geven, en LABEL=
mounts gebruiken, maar da's mogelijk meer prutswerk dan alleen de UUIDs
opzoeken.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071207/664635d1/attachment.pgp