Onderwerp : busybox

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Dec 7 17:22:18 GMT 2007


On Fri, 07 Dec 2007, Milton wrote:

> Hierna startte de pc opnieuw op en kreeg ik een melding GRUB LOADING
> ERROR 17.

Grub error 17 betekent:

17 : Cannot mount selected partition
    This error is returned if the partition requested exists, but the
    filesystem type cannot be recognized by GRUB.

Ofwel, je bestandssysteem was niet goed (meer). Overschreven door iets?
Schijven gewisseld? Schijven stervende? Na installatie van Ubuntu met
partities gespeeld? Iets anders met je schijven gedaan?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071207/3ddaa8d3/attachment.pgp