Onderwerp : USB Webcam

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Dec 3 19:19:40 GMT 2007


On Mon, 03 Dec 2007, Rick Stijnman wrote:

> Even een update, zelfs met sudo command werkt hij ook net.
> /dev/video0 bestaat wel ...

Geeft het nog foutmeldingen?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071203/6fe3aa5f/attachment.pgp