Onderwerp : installeren 7.10

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Dec 2 06:34:50 GMT 2007


On Sat, 01 Dec 2007, Suzanne and Harold wrote:

>  Saturday, December 1, 2007, 3:38:52 PM, you wrote:
> 
> > Het lijkt me niet de goede wijziging :)
> > Voor mijn MX-310 (Logitech) heb ik het volgende moeten aanpassen:
> > - Protocol instellen op ExplorerPS/2:
> >  Option   "Protocol" "ExplorerPS/2"
> > - Toevoegen hoeveel knoppen de muis heeft:
> >  Option   "Buttons" "7"
> >  Option   "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
> >
> > (allemaal in de Section "InputDevice" in /etc/X11/xorg.conf)
> > Je krijgt de rechten om 'm te wijzigen door iets te doen als:
>
> > sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
> 
> Dankje, nu heb ik 2 opties, ik zal zien welke werkt.
>
> Ik zie dat jij een PS/2 muis hebt? Ik een USB muis.
>
> Maakt dat verschil?

(ik heb de mailinglist weer even opgenomen in de Cc -- dan kan iedereen
het antwoord lezen :))

Nee, mijn muis is USB. In Linux zijn USB- en PS/2-muizen voor
programma's als X niet van elkaar te onderscheiden: ze spreken allemaal
hetzelfde protocol, en dat wordt PS/2 genoemd (of een variant, zoals
ExplorerPS/2 of ImPS/2).

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20071202/f4e9dc88/attachment.pgp