Onderwerp : een installatie cd maken

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Aug 31 17:38:07 BST 2007


On Fri, 31 Aug 2007, Gerrit de Jong wrote:

> Ik wil ubuntu installeren op een computer die niet is aangesloten op
> internet. Als ik wil downloaden (via een redelijk dichtgetimmerde windows
> computer) dan wil ubuntu zich blijkbaar op de harde schijf installeren en
> windows sluit zichzelf af. Hoe maak ik een installatie cd? Waarschijnlijk
> begint het aan de verzendende kant. Is het mogelijk een installatie als een
> bestand te verzenden en het daarna als een insttallatie op cd te zetten?

De CD-images die je kunt downloaden op www.ubuntu.com (kies het juiste
land, en de gewenste versie) zijn installatie-CD's. Er staan ook
instructies bij over hoe te installeren.

De Ubuntu-installatie sluit nooit zelf Windows af.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070831/62f3553a/attachment.pgp