Onderwerp : PCMCIA card geeft errors in dmesg

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Aug 30 07:50:32 BST 2007


On Thu, 30 Aug 2007, Mark Veenstra wrote:

>   Inbeltype: Pulsen

Kies eens Tonen?

>   Geluidsniveau: Luid
> 5. Tabblad Opties
>   Hier heb ik niks aangevinkt.

> Meer kan ik daar niet instellen. De init string waar jij het over hebt
> AT+CPIN="1234" kun ik dus nergens invullen. En bovenstaande
> instellingen werken niet.

Dan moet je het chatscript met de hand aanpassen, nadat je hem via de
GUI ingesteld hebt.

Hier heet dat /etc/chatscripts/ppp0
Daarin staat de regels:

"" "ATZ"
"" "AT&FH0M0"

Voeg daar de extra regels aan toe (VOOR de 'OK-AT-OK' regel):

"" 'AT+CPIN="1234"'

Dan wordt je SIM-pincode doorgestuurd naar je modem voordat er ingebeld
wordt. Mogelijk moet er ook nog een wachttijd bij, lees de "chat" manual
page ("man chat") voor meer informatie.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070830/1a20b861/attachment.pgp