Onderwerp : UTF-8 probleem

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Aug 21 06:07:09 BST 2007


On Mon, 20 Aug 2007, coos de jong wrote:

> > Hoe kom je aan die files? Vreemd partitie-type? Hoe heb je die gemount?
> 
> Die files staat op een externe schijf, geformatteerd in ntfs. Ze zijn er
> op gezet met nero. Met Feisty kan er goed mee gewerkt worden.

Hoe heb je die schijf gemount? Via een tool? Ging het vanzelf?
Zien de bestandsnamen er in Nautilus goed uit?

> Trouwens, de herkomst van de onleesbare tekens is niet belangrijk. In de
> help van audacity, over audacity staat coordinatie (met officieel de twee
> puntjes) als cAQrdinatie.

Dat betekent dus dat de encoding van de vertaling van Audacity niet goed
is. Of dat audacity niet goed met de encoding omgaat.

Grote kans dat het aan audacity ligt dus, ipv aan "de rest" van het
systeem.

> (Met de Q bedoel ik een ander teken die niet zo
> gauw op mijn toetsenbord staat.)Neem toch aan dat de vertaler weet wat hij
> deed. Ook andere bestanden met de accenten zijn niet te openen.> > Voor zover ik weer hebben ze er geen last van. Veel Ubuntu-ontwikkelaars
> > zijn Duitsers..
> 
> Inderdaad! Vreemd, toch? Gebruiken zij utf-8?

Ja, alle Ubuntu-installaties (sinds 5.10 volgens mij) gebruiken overal
standaard UTF-8, onder anderen omdat je daar alle karakters van alle
schriften mee kunt weergeven, en je dus nooit encoding-problemen zou
moeten hebben als je bestanden uitwisselt met anderen.

NTFS-schijven kunnen echter andere encodings gebruiken, en je zult de
gebruikte encoding (ongetwijfeld iets als "windows-1252", of "cp850", of
"utf-16" of iets wat daar op lijkt) moeten meegeven bij het mounten,
zodat de rest van het systeem (dat UTF-8 verwacht) weet hoe de
bestandsnamen naar de juiste codering omgezet moeten worden.

Je zou het volgende kunnen proberen om dit te testen:
Als je vanuit Windows zo'n bestand met een "rare" filename naar jezelf
emailt, en die email in Linux ophaalt, en dan de file opslaat, zou de
naam er "goed" uit moeten zien, en zou je de file gewoon met alles
moeten kunnen openen.

Je kunt ook eens een office-document proberen te openen, om te testen of
het probleem niet bij audacity ligt.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070821/70b6dc17/attachment.pgp