Onderwerp : UTF-8 en probleem met hernoemen via mv

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Aug 19 06:43:51 BST 2007


On Sat, 18 Aug 2007, Y P wrote:

> bijgevolg een mv La*of mv La**s-La**<TAB> doet geen autocomplete en geeft
> als fout dat map of bestand uiteeraard niet bestaat;
> idem met " " ... ik krijg het niet gedaan.

De console is een bekend "probleem", werkt het in terminals in de
grafische omgeving wel?

De consoles zouden overigens gewoon UTF-8 moeten snappen, zeker in
feisty.

> Locale is op nl_BE.UTF-8
> maar dat is wat Ubuntu zelf erop gezet heeft,
> ik zou het niet willen raken, liefst tijdelijke oplossing.

Dat zou je ook niet moeten doen. Locale staat goed zo.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070819/a294c061/attachment.pgp