Onderwerp : Fairplay: klacht

Auteur : Amedee Van Gasse
E-mail : amedee op amedee.be
Datum : Zo Aug 12 13:39:56 BST 2007


Op donderdag 26-10-2006 om 22:00 uur [tijdzone +0000], schreef Jan
Claeys:
> Beste "Fairplay",
> 
> Op donderdag 26-10-2006 om 14:30 uur [tijdzone +0200], schreef u:
> > Wij hebben een klacht ontvangen ivm spamming. Mogen wij u vragen onze
> > algemene voorwaarden te respecteren?
> [knip]
> 
> Mag ik u vragen uw werk te doen en na te gaan of iets ook echt spam is
> alvorens klachten wegens spam door te sturen?  Ik kon met één oogopslag
> zien dat deze mail via een mailing list bij die persoon terechtkwam,
> alsook via welke mailing list.  En 30 seconden zijn genoeg om op de
> vermelde URL van die lijst te kijken en te zien dat het een lijst is
> waarop mensen zichzelf kunnen inschrijven (met bevestiging, zodat
> niemand hen in hun plaats kan inschrijven) en zichzelf ook kunnen
> uitschrijven (weerom met bevestiging).
> 
> Als klant van Telenet en bestuurslid van de klantenvereniging PUB/Tik
> vzw kan ik niet akkoord gaan met het intimiderende en hersenloze
> doorsturen van elke klacht zonder ook maar de minste controle of deze
> terecht is.
> 
> Daarnaast kan ik het als medewerker en gebruiker van Ubuntu allerminst
> appreciëren dat u mijn mail waarin ik iemand, die daar om gevraagd
> heeft, probeer te helpen als spam beschrijft zonder de betreffende mail
> bekeken te hebben (deze staat namelijk gewoon in het mail-archief van de
> lijst).
> 
> De kans is groot dat iemand "abuse"-meldingen stuurt voor elke mail die
> naar deze lijst gestuurd wordt, en dat zou sommige minder ervaren
> internet-gebruikers kunnen afschrikken en wegjagen; ik hoop niet dat
> Telenet daarvoor verantwoordelijk gesteld wil worden?
> 
> Gelieve in het vervolg dus zorgvuldiger om te gaan met dergelijke
> aantijgingen...
> 
> 
> NB: dit is niet de eerste waarschuwing voor een gelijkaardige fout van
> uw dienst--op de vorige kwam nooit antwoord, en blijkbaar heeft u deze
> ook niet gelezen, of althans toch niet ter harte genomen...

Bijna een jaar na datum lees ik dit bericht nog eens.
Hoe is dat toen afgelopen, Jan?
Verontschuldigingen gekregen via Piet?

-- 
Amedee Van Gasse <amedee op amedee.be>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Dit berichtdeel is digitaal ondertekend
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070812/c5a9f40d/attachment.pgp