Onderwerp : XGL en Belgisch toetsenbord

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Zo Aug 12 07:10:08 BST 2007


On Sat, 11 Aug 2007, Oliver Devoogdt wrote:

> Onlangs XGL & beryl/compiz ge´nstalleerd en dit werkt schitterend.

Voor de meeste videokaarten/drivers is XGL niet nodig. Je kunt gewoon
beryl/compiz draaien zonder XGL (XGL = extra X-server in een X-server:
blijkbaar wordt het toetsenbord niet goed meegenomen)..

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070812/2a20d520/attachment.pgp