Onderwerp : can't access tty

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Aug 9 17:50:11 BST 2007


On Thu, 09 Aug 2007, hans verstraeten wrote:

> Hallo ik heb een probleem ik heb ubuntu 7.04 geinstaleerd en dit werkte tot
> voor kort
> nu krijg ik de foutmelding :
> BusyBox v1.1.3 (Debian 1:1.1.3-3ubuntu3) Built-in shell (ash)
> enter 'help' for a list of built in commands.
> 
> /bin/sh: can't access tty; job control turned off
> (initramfs)
> 
> hoe kan ik dit probleem oplossen

Heb je pakketten geinstalleerd voordat dit probleem optrad?
Weggehaald?

Nieuwe hardware toevegoegd?
Of verwijderd?

Ķets wat het veroorzaakt kan hebben?

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 827 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070809/e14dc2c9/attachment.pgp