Onderwerp : default account wijzigen zonder Ubuntu te moeten herinstalleren

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Aug 3 09:56:31 BST 2007


On Fri, 03 Aug 2007, Y P wrote:

> 'k heb een pctje klaargemaakt voor familielid, met Feisty erop, maar ...
> "zij krijgen nu allemaal een laptop" (uiteraard met MS) van hun baas;
> hier zit ik nu dan met een jp account als default:
> - kan ik zowel gegevens wijzigen (naam, login en pass)
> - als home/mmm 
> - en dit allemaal weer default zetten, zonder dat ik Ubuntu weer hoef te
> herinstalleren?

Je kunt een nieuwe gebruiker aanmaken, en die dezelfde rechten geven als
je zelf hebt.. is dat wat je bedoelt?

Een gebruiker een andere naam geven is heel lastig.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070803/778d52d1/attachment.pgp