Onderwerp : vastloper tijdens opstart

Auteur : H. van Dijk
E-mail : dijkvan op hccnet.nl
Datum : Wo Aug 1 09:03:06 BST 2007


Zoals eerder al gemeld krijg ik met Xubuntu 6.06 (heb ik mijn redenen
voor) en gedeelde internetverbinding (daarvoor firestarter nodig) vaak:

sudo /etc/init.d/firestarter status
 * Firestarter is stopped
Kennelijk wordt firestarter tijdens opstart pc afgebroken.

$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

$ sudo firestarter --start-hidden &
[1] 4784
$ /bin/sh: /usr/bin/esd: No such file or directory
iptables v1.3.3
Firewall started
$ sudo /etc/init.d/firestarter status
 * Firestarter is running...


sudo firestarter --help
Firestarter 1.0.3


Ik heb nu meer info:

CPU: about 300 MHz, Mem: 128 Mb

 ls /etc/rc*|grep firesta
K20firestarter
K20firestarter
S20firestarter
S20firestarter
S20firestarter
S20firestarter
K20firestarter ls /etc/rc*
/etc/rc.local

/etc/rc0.d:
K01gdm      K20dbus      K20powernowd   K50alsa-utils
S01linux-restricted-modules-common S50lvm
K01usplash    K20firestarter  K20rsync     K86ppp
S20sendsigs             S50mdadm-raid
K11anacron    K20hotkey-setup  K21acpid     K88pcmciautils
S30urandom             S60umountroot
K11cron     K20laptop-mode  K21hplip     K89atd
S31umountnfs.sh           S90halt
K19cupsys    K20makedev    K21spamassassin K89klogd
S35networking
K20acpi-support K20nvidia-kernel K25hwclock.sh  K89resolvconf
S40umountfs
K20apmd     K20postfix    K25mdadm     K90sysklogd
S49evms

/etc/rc1.d:
K01gdm   K19cupsys    K20firestarter  K20nvidia-kernel K21acpid
K86ppp    S20single
K01usplash K20acpi-support K20hotkey-setup K20postfix    K21hplip
K89atd
K11anacron K20apmd     K20laptop-mode  K20powernowd
K21spamassassin K89klogd
K11cron   K20dbus     K20makedev    K20rsync     K25mdadm
K90sysklogd

/etc/rc2.d:
S05vbesave     S12dbus  S19spamassassin S20makedev
S25mdadm  S99acpi-support
S10acpid      S13gdm   S20apmd     S20nvidia-kernel
S89anacron S99rc.local
S10powernowd.early S14ppp   S20firestarter  S20postfix    S89atd
S99rmnologin
S10sysklogd     S18hplip  S20hotkey-setup S20powernowd
S89cron   S99stop-readahead
S11klogd      S19cupsys S20laptop-mode  S20rsync
S98usplash

/etc/rc3.d:
S05vbesave  S12dbus  S19cupsys    S20hotkey-setup  S20postfix
S89anacron S99acpi-support
S10acpid   S13gdm  S19spamassassin S20laptop-mode  S20powernowd
S89atd   S99rc.local
S10sysklogd S14ppp  S20apmd     S20makedev    S20rsync
S89cron   S99rmnologin
S11klogd   S18hplip S20firestarter  S20nvidia-kernel S25mdadm
S98usplash

/etc/rc4.d:
S05vbesave  S12dbus  S19cupsys    S20hotkey-setup  S20postfix
S89anacron S99acpi-support
S10acpid   S13gdm  S19spamassassin S20laptop-mode  S20powernowd
S89atd   S99rc.local
S10sysklogd S14ppp  S20apmd     S20makedev    S20rsync
S89cron   S99rmnologin
S11klogd   S18hplip S20firestarter  S20nvidia-kernel S25mdadm
S98usplash

/etc/rc5.d:
S05vbesave  S12dbus  S19cupsys    S20hotkey-setup  S20postfix
S89anacron S99acpi-support
S10acpid   S13gdm  S19spamassassin S20laptop-mode  S20powernowd
S89atd   S99rc.local
S10sysklogd S14ppp  S20apmd     S20makedev    S20rsync
S89cron   S99rmnologin
S11klogd   S18hplip S20firestarter  S20nvidia-kernel S25mdadm
S98usplash

/etc/rc6.d:
K01gdm      K20dbus      K20powernowd   K50alsa-utils
S01linux-restricted-modules-common S50lvm
K01usplash    K20firestarter  K20rsync     K86ppp
S20sendsigs             S50mdadm-raid
K11anacron    K20hotkey-setup  K21acpid     K88pcmciautils
S30urandom             S60umountroot
K11cron     K20laptop-mode  K21hplip     K89atd
S31umountnfs.sh           S90reboot
K19cupsys    K20makedev    K21spamassassin K89klogd
S35networking
K20acpi-support K20nvidia-kernel K25hwclock.sh  K89resolvconf
S40umountfs
K20apmd     K20postfix    K25mdadm     K90sysklogd
S49evms

/etc/rcS.d:
README               S08loopback      S22mtab
S40ifrename  S70screen
S01mountvirtfs           S10udev        S25mdadm-raid
S40networking S70x11-common
S01readahead            S11mountdevsubfs   S26lvm
S45waitnfs.sh S80bootmisc.sh
S02hostname.sh           S13pcmciautils    S27evms
S50hwclock.sh S90console-screen.sh
S05keymap.sh            S15module-init-tools S30checkfs.sh
S55dns-clean
S07linux-restricted-modules-common S17procps.sh     S35mountall.sh
S55pppd-dns
S07resolvconf            S20checkroot.sh
S39readahead-desktop S55urandom

Moet fierstarter zo vaak vermeld worden?
Kan ik de opstart anders laten verlopen?
Kan ik nog een extra opdracht geven om er zeker van te zijn dat
firestarter opstart; misschien met script dat eerst controleert of dat
nodig is?
BVB dank voor hulp
-- 
Met vriendelijke groet,
Hein van Dijk

De opvolger van XP heet Vista.
De opvolger van Vista heet Ubuntu
www.ubuntu-nl.org