Onderwerp : ubuntu 7.04

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Di Apr 10 18:30:04 BST 2007


On Tue, 10 Apr 2007, Arie de Jonge wrote:

> rowan schreef:
> > in princpe zou je xorg.conf gewoon aan kunnen passen aan die resolutie
> > dat doe je als volgt
> > open terminal-->typ in "sudo su" nu krijg je root rechten --> typ dan in
> 
> kan toch ook met gksudo ipv sudo su?

Alleen als je een grafische omgeving hebt. Daarbij wil je 'sudo nano
bestand' doen -- en zo min mogelijk rootshells openen (sudo su/sudo
-s/sudo -i), dan leer je jezelf nl. alleen maar slechte gewoontes aan
mbt. het gebruik van het 'root' account :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20070410/6682c78f/attachment.pgp