Onderwerp : beeldscherm gaat in slaapstand

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Sep 8 21:11:11 BST 2006


On Fri, 08 Sep 2006, Dennis van Dok wrote:

> Het is trouwens handig om een stukje mail aan te halen als je ergens op 
> reageert. Anders weet niemand waar je het over hebt.

Je vergeet de link:

http://www.leerquoten.nl/ ;))

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20060908/5320ed45/attachment.pgp