Onderwerp : Apache rechtenkwestie....

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Okt 2 21:11:38 BST 2006


On Mon, 02 Oct 2006, Tim ter Beest wrote:

> We gaan nu onderzoeken of het rendabel
> is om iedereen een virtual machine te geven d.m.v. OpenVZ.

Kijk liever naar Xen oid, dat gaat in de toekomst ook goed gesupport
worden door Ubuntu zelf (als dat het niet al is) :)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061002/eaf2ff3c/attachment.pgp