Onderwerp : Releasedatum 6.10?

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Okt 2 09:01:19 BST 2006


On Sun, 01 Oct 2006, Robert Spanjaard wrote:

> > F-Spot vervangt gThumb als standaard-ge´nstalleerd programma bij nieuwe
> > installaties, dat wil niet zeggen dat je moet stoppen gThumb te
> > gebruiken als je dat tot nu toe gebruikte (het wordt ook niet verwijderd
> > of zo, bij een upgrade).
> 
> Dus als ik op F-Spot wil overstappen, dan moet ik dat zelf doen? gThumb in
> Synaptic uitschakelen, en FStop inschakelen?
> Het Ubuntu-team heeft voor een ander programma gekozen, en ik wil dus
> graag weten wat de gevolgen daarvan zijn.

Bij een upgrade wordt f-spot naast gthumb geinstalleerd. De programma's
zijn niet exclusief: Je kunt ze allebei tegelijk gebruiken als je dat
wilt. Je hoeft dus niet gthumb te verwijderen als je F-Spot gaat
gebruiken.

Er zijn dus geen gevolgen als je dat niet wilt.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 191 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061002/80529078/attachment.pgp