Onderwerp : gdm

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Dec 28 08:58:04 GMT 2006


On Thu, 28 Dec 2006, H. van Dijk wrote:

> XP heeft het begeven dus iedereen nu op Breezy (update op dit moment
> niet aan de orde).

> Anderen werken sneller met muis dan ik. Gevolg (?): het beeld verdwijnt
> in stukken en/of er komen breipatroontjes voor in de plaats, etc.

Hoe bedoel je? Wat probeer je te bereiken, wat doe je, en wat is het effect?

Kun je eens beter uitleggen wat je precies ziet gebeuren, en wanneer? Is
het al op het loginscherm? Of pas als je ingelogd bent? Heb je ubuntu,
xubuntu of kubuntu?

> Heb Nvidia uit ong. 2002.
> Moet nu rebooten.

???
Kun je eens de output van 'lspci' van die nvidia attachen?
Je kunt zo'n bestand maken als volgt:

lspci > lspci.txt
(er staat dan een bestand 'lspci.txt', wat je dan kunt attachen)

Doe voor de zekerheid /var/log/Xorg.0.log er ook maar bij.

> Kan dit opgelost worden met scriptje oid waarin bijvoorbeeld staat:
> /etc/init.d/gdm stop
> /etc/init.d/gdm start
> ??
> voor anderen is ctr-alt-F1, enz te ingewikkeld.

Werkt Ctrl+Alt+Backspace niet? Dat zou de X-server moeten stoppen (en
dan start GDM vanzelf een nieuwe)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061228/60d3af6e/attachment.pgp