Onderwerp : 64bit

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Za Dec 23 16:17:30 GMT 2006


On Sat, 23 Dec 2006, jac amstra wrote:

> PeniumD en Pentium 2duo core zijn allebei 64 bit

Jac, wil je alsjeblieft blijven antwoorden in de thread? Dat houdt het
voor iedereen duidelijker waar je op reageert.

http://www.leerquoten.nl/

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061223/f50de964/attachment.pgp