Onderwerp : Reply-to van mailinglist instellen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Dec 22 09:47:03 GMT 2006


On Fri, 22 Dec 2006, Joop B. Buker wrote:

> Ik heb nog maar weinig van deze lijst gebruik gemaakt, maar ging
> daarbij ook in de fout.
> Daarom ben ik het helemaal met je eens. Dat is volgens mij ook de
> gebruikelijke procedure. Ik zie het tenminste niet anders bij bijv.
> OpenOffice.org, Scribus, etc.

Dat veel mensen het doen, betekent niet dat het de beste oplossing is.
*kuch*Windows*kuch*

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061222/c3d794df/attachment.pgp