Onderwerp : Reply-to van mailinglist instellen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Dec 22 09:15:54 GMT 2006


On Fri, 22 Dec 2006, Jeroen van de Nieuwenhof wrote:

> > Nee, want 'reply-to' is daar niet voor bedoeld. En als je toevallig een
> > keer WEL alleen aan de auteur wilt antwoorden, wordt dat moeilijk.
> >
> > Lees bijvoorbeeld http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html
> >   
> Oke, maar als ik de 'Allen beantwoorden'-functie gebruik die je volgens 
> dat document zou moeten gebruiken, dan krijgt de plaatser van het 
> bericht waarop je reageert, twee keer jouw antwoord. Een keer via de 
> mailinglist en een keer persoonlijk. Niet echt handig lijkt me.

Daar is Mail-Followup-To voor uitgevonden (http://cr.yp.to/proto/replyto.html).

> Daarnaast begrijp ik jouw argument niet van dat als er wel een reply-to 
> is ingesteld je niet meer naar de persoon zelf kunt mailen. Het kan in 
> andere programma's anders zijn, maar in Thunderbird zie ik gewoon het 
> mailadres van de afzender staan en kan ik hem dus gewoon mailen.

Het From-adres is niet per definitie het afzenderadres (als er een Reply-To is, dan is dat dat adres), en het is veel meer werk. Als Reply-To overschcreven wordt kan het zelfs zo zijn dat je niet meer weet hoe je naar de oorspronkelijke auteur mailt.

Er is een 'List-Reply' functie in bijna alle mailprogramma's (in ieder
geval mutt en evolution, en er is een extension voor thunderbird:
http://open.nit.ca/wiki/index.php?page=ReplyToListThunderbirdExtension),
die naar de List-* headers kijkt om te bepalen waar de reply heen moet.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061222/5b92f529/attachment.pgp