Onderwerp : Reply-to van mailinglist instellen

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Vr Dec 22 08:57:18 GMT 2006


On Fri, 22 Dec 2006, Jeroen van de Nieuwenhof wrote:

> Het is misschien al eerder geopperd en er is wellicht ook wel een reden 
> waarom het niet wordt gedaan, maar is het een idee om in berichten van 
> deze mailinglist de reply-to automatisch in te stellen op ubuntu-nl @ 
> lists.ubuntu.com? Hierdoor wordt volgens mij voorkomen dat je reply door 
> te snel handelen (zoals mij niet overkwam) per ongeluk niet naar de 
> lijst wordt gestuurd, maar slechts naar een persoon.

Nee, want 'reply-to' is daar niet voor bedoeld. En als je toevallig een
keer WEL alleen aan de auteur wilt antwoorden, wordt dat moeilijk.

Lees bijvoorbeeld http://www.unicom.com/pw/reply-to-harmful.html

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061222/fa23f672/attachment.pgp