Onderwerp : rpm

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Dec 21 12:51:26 GMT 2006


On Thu, 21 Dec 2006, Amedee Van Gasse wrote:

> >> Een mogelijke uitzondering is bijvoorbeeld een obscure printerdriver die
> >> enkel in rpm-formaat te vinden is (bijv. mijn Konica Minolta 4030CDS)
> >
> > Heb je ook een bug gefiled in Launchpad, dat je die dirver graag
> > standaard in de volgende stabiele Ubuntu-versie zou zien? ;)
> 
> Neen, want dat is toch geen "bug"?
> Ik heb duidelijke installatie-instructies gevonden om die driver te
> installeren, en van zodra iets gedocumenteerd is, is het toch geen bug
> meer!

Jawel. Als je hardware die niet 'out of the box' met Ubuntu werkt, dan is
dat een bug.

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061221/b4b37692/attachment.pgp