Onderwerp : rpm

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Do Dec 21 11:29:16 GMT 2006


On Thu, 21 Dec 2006, Amedee Van Gasse wrote:

> > Het programma heet 'alien', en 99% van de tijd wil je het inderdaad niet
> > gebruiken, maar gewoon installeren via synaptic (ook omdat dan de
> > 'signatures' gecontroleerd worden: installeer je wel wat je denkt dat je
> > installeert, en geen 'hackware' die iemand toevallig op die server heeft
> > neergezet).
> 
> Een mogelijke uitzondering is bijvoorbeeld een obscure printerdriver die
> enkel in rpm-formaat te vinden is (bijv. mijn Konica Minolta 4030CDS)

Heb je ook een bug gefiled in Launchpad, dat je die dirver graag
standaard in de volgende stabiele Ubuntu-versie zou zien? ;)

Martijn
-- 
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 829 bytes
Desc: Digital signature
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061221/0117fe01/attachment.pgp