Onderwerp : Ubuntu op de server

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Zo Dec 17 13:09:19 GMT 2006


On zo, 2006-12-17 at 14:02 +0100, Florian van der Zee wrote:
> Is Ubuntu/Kubuntu/Edubuntu geschikt als OS op deze server: HP
> NetServer E60, 512MB RAM, PIII met 1 CD-ROM drive, 1 3,5" floppydrive,
> 1 tapestreamer. 

Gaat prima, nem een Ubuntu server iso.

> Doel: shared network storage, html-network. Binnen een
> 10/100Mbps netwerk voornamelijk gebruikt door Win98 computers. Let op:
> het moet kunnen ZONDER extra software te installeren.

Installeer samba en apache op de serer en gaan met die banaan :)
-- 
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061217/10950b5b/attachment.pgp