Onderwerp : Zijn Edgy-gebruikers tevreden?

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Do Dec 14 11:20:18 GMT 2006


On do, 2006-12-14 at 12:01 +0100, Robert Spanjaard wrote:

> Voor ik m'n desktop naar Edgy overzet, wil ik nu alleen nog weten of
> andere (32 bit-)Edgy-gebruikers ook probleemvrij zijn. 

Draait hier prima :)
-- 
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20061214/0e488fc8/attachment.pgp