Onderwerp : werkblad afgebroken...

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Di Sep 20 04:32:03 CDT 2005


On di, 2005-09-20 at 11:27 +0200, Adrien Verlee wrote:
> Met als gevolg dat nu op de onderste werkbalk de programma's in gebruik
> niet meer zichtbaar zijn. Om te switchen gebruik ik nu alt-tab. Maar zou
> wel toch graag die knoppen terug hebben. Maar hoe? 

Rechtsklik op taakbalk, selecteer toevoegen aan taakbalk (of hoe het in
het nederlands ook heet :)) en de rest zou duidelijk moeten zijn :)
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20050920/43b4e877/attachment.pgp