Onderwerp : Ubuntu server

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Di Okt 25 06:59:13 CDT 2005


On di, 2005-10-25 at 11:33 +0200, Harm-Jan ter Harmsel wrote:
> Kubuntu (en elke Ubuntu-variant) is speciaal om zijn standaard
> installer, dat is het verschil, wat (standaard) geinstalleerd wordt.
> Als je Kubuntu installeerde en later Gnome apt-get en KDE verwijderd
> heb je niet opeens een Ubuntu distro.. 

Dus wel...
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051025/c958a090/attachment.pgp