Onderwerp : installeren software

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Vr Okt 21 12:27:49 CDT 2005


On vr, 2005-10-21 at 19:18 +0200, Arie de Jonge wrote:
> ik heb een paar .deb files gedownload maar ik krijg ze niet ge´nstalleerd.

Waarom heb je ze apart gedownload inplaats van synaptic het werk laten
doen?
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051021/ec37d442/attachment.pgp