Onderwerp : windows partities

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Wo Okt 19 04:18:57 CDT 2005


On wo, 2005-10-19 at 01:03 +0200, Adrien Verlee wrote:
> Op di, 18-10-2005 te 22:33 +1000, schreef Peter Lieverdink:
> > Die op hda1 staan nu hetzelfde als op hda2, dus zhij zou het moeten
> > doen. Is je account niet user 1000? Verdander anders dat
> > "fmask=0133,dmask=0022" in "umask=0000". 
> 
> Het blijft miserie. hda1 zie ik nu geheel niet meer! Er moet iets goed
> fout zitten. Denk dat een her-installatie beter zal zijn. Ik wacht nog
> even, mocht iemand een schitterend idee hebben.

Verwijder al je windows partites uit fstab en post de uitvoer van sudo
fdisk -l eens mee
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051019/3973b13d/attachment.pgp