Onderwerp : nog een vraag: ntfs

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Ma Okt 17 09:59:25 CDT 2005


On ma, 2005-10-17 at 16:57 +0200, mklijnstra op gmail.com wrote:

> Als het niet betrouwbaar is, en je schrijft toch naar een ntfs
> partitie

Je kunt niet naar NTFS schrijven... 
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051017/f31feb83/attachment.pgp