Onderwerp : De storm Breezy

Auteur : Martijn van de Streek
E-mail : martijn op foodfight.org
Datum : Ma Okt 17 07:06:17 CDT 2005


On Mon, 17 Oct 2005, Adrien Verlee wrote:

> Toch was ook nu er, met deze update, alarm.

Heb je de Upgrade Notes gelezen? Die staan op
https://wiki.ubuntu.com/BreezyUpgrade

Martijn
-- 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051017/e57e09d8/attachment.pgp