Onderwerp : Planet en kaart

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Wo Okt 12 16:49:43 CDT 2005


On wo, 2005-10-12 at 14:41 +0200, Didier Collard wrote:
> Ik zou graag willen worden toegevoegd aan de kaart:
> Didier Collard
> Baarn
> 
> Zijn dat genoeg gegevens?

Nee :)
Als je op de link onder de kaart klikt, en daarna in de kaart
verschijnen de coordinaten. Zoom zover in als je nodig vindt en klik
voor de juiste coordinaten.
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051012/8b01d78b/attachment.pgp