Onderwerp : Planet en kaart

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Wo Okt 12 04:37:43 CDT 2005


On wo, 2005-10-12 at 11:22 +0200, Martijn van de Streek wrote:
> On Wed, 12 Oct 2005, Dennis Kaarsemaker wrote:
> 
> > Sinds deze week zijn http://planet.ubuntulinux.nl/ en
> > http://www.ubuntulinux.nl/ubuntu-nl/kaart online. Wie een blog heeft
> > en/of aan de kaart toegevoegd wil worden, reply hier met je gegevens of
> > stuur mij een mail :)
> 
> Je hebt de gegevens van "bekenden" al van de wiki geplukt?

Nee, wat er al staat is gister door de mensen zelf aangegeven :)
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051012/9ff9e3c0/attachment-0001.pgp