Onderwerp : trage harddisk

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Zo Okt 2 15:37:47 CDT 2005


On zo, 2005-10-02 at 22:04 +0200, Angelo Machils wrote:

> Wat kan hier aan de hand zijn?

DMA staat misschien niet aan, probeer sudo hdparm -d1 /dev/je_schijf 
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051002/bdbafbba/attachment-0001.pgp