Onderwerp : minder fraai?

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Za Okt 1 14:03:42 CDT 2005


On za, 2005-10-01 at 12:26 +0200, Adrien Verlee wrote:
> http://news.gmane.org/group/gmane.linux.ubuntu.user.dutch/
> 
> alles (?) ligt weer open en bloot op het www. In een nieuwsgroep is dat
> sowieso een feit, maar in een list als deze? Een waarschuwing zou een
> kleinigheid zijn.

Via de archieven van lists.ubuntu.com zijn alle mails ook bereikbaar,
zoals met de meeste mailinglists...
-- 
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051001/46a0a13c/attachment-0001.pgp