Onderwerp : helaas partities

Auteur : Dennis Kaarsemaker
E-mail : dennis op kaarsemaker.net
Datum : Do Nov 3 15:31:03 CST 2005


On do, 2005-11-03 at 22:01 +0100, Adrien Verlee wrote:
> /dev/hda1  *      1    9816  78846988+  7 HPFS/NTFS
> /dev/hda2      9817    9964   1188810  c W95 FAT32 

>8

> /dev/hda1 /media/win_c ntfs ro,uid=1000,gid=1000,fmask=0333,dmask=0222
> /dev/hda2 /media/win_d vfat rw,uid=1000,gid=1000,fmask=0133,dmask=0022
> 
> Wat moet er veranderd worden? Of moet er niets veranderd worden?

Zou gewoon moeten werken mits de mappen /media/win_c en /media/win_d
bestaan.
-- 
Dennis K.
 - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
 - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051103/c2bebcec/attachment.pgp