upgrade naar Hoary

Martijn van de Streek martijn op foodfight.org
Za Mrt 19 02:54:21 CST 2005


On Sat, 19 Mar 2005, JanC wrote:

> Het is uiteraard de bedoeling dat Ubuntu dit op termijn automatisch
> juist doet als de gebruiker 'Nederlands' kiest als taal, maar ik merk
> dat de Nederlandstalige MySpell woordenboeken momenteel nog niet in
> Ubuntu zitten, zoals Ronald al aangaf.  (Iemand enig idee waarom?)

Mogelijkheden (lijst is niet uitputtend):

- Te laat aan debian toegevoegd om in ubuntu snapshot te zitten
  (vraag een sync)
- Debian experimental wordt niet gesynct
- Package is/was te buggy of dependancies komen/kwamen niet goed uit
  tijdens het maken van het snapshot

Martijn
-- 
Ik heb hardware over, zie http://foodfight.org/50hardware-over.txt voor details
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20050319/2d1044db/attachment.pgp


More information about the ubuntu-nl mailing list