geluidskaart PCI VT8233 (AC97) op MSI KT6 delta

Martijn van de Streek martijn op foodfight.org
Za Apr 16 10:43:01 CDT 2005


On Sat, 16 Apr 2005, Blixa wrote:

> Na het opstarten heb ik geen geluid; ook geen error of iets dergelijks. Bij 
> het opstarten van een programma bv. Kmail krijg ik (voor het eerst) wel een 
> bericht:

Aha! KDE.
Heb je misschien ook ESD (de gnome sound daemon) draaien, in plaats van
alleen ARTS (de KDE soudn daemon)?

> Sound server informational message:
> Error while initializing the sound driver:
> device: default can't be opened for playback (Device or resource busy)
> The sound server will continue, using the null output device.

Martijn
-- 
Nadenken is op zich best tof. Maar niet over dat soort dingen.
	- Kryz
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: niet beschikbaar
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20050416/f5e141d0/attachment.pgp


More information about the ubuntu-nl mailing list